Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E 9.0.30729

Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E 9.0.30729

Microsoft – Shareware –
ra khỏi 4 phiếu
4 Stars User Rating

Tổng quan

Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E là một Shareware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.791 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E là 9.0.30729, phát hành vào ngày 05/06/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.0.30729, được sử dụng bởi 62 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E!

Cài đặt

người sử dụng 7.791 UpdateStar có Microsoft Visual Studio Tools for Applications - E cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản